Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o povolení ke zkušebnímu provozu

Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, obecný stavební úřad, 1. patro
Telefon:
E-mail:
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

  • souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů
  • výsledky předepsaných zkoušek (zejména revize vnitřních rozvodů elektro, tlakové zkoušky vody, kanalizace, ÚT)
  • u staveb, jejichž součástí jsou vyhrazená technická zařízení (tlaková, elektrická, plynová) stanovisko Technické inspekce ČR.

Kolik za to zaplatím?

1.000 Kč za vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu