Přejít k hlavnímu obsahu

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

Žádost se podává na matrice, kde je žadatel přihlášen k trvalému pobytu (k dispozici ke stažení ZDE)
Při požadavku orgánů cizího státu na předložení Vysvědčení o právní způsobilosti k
uzavření manželství snoubenci v cizině (snoubenci občané ČR) se vydává doklad „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“.

Písemnou žádost podává žadatel na tiskopise, nebo formou individuální žádosti, která musí obsahovat údaje o žadateli: jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení; datum a místo narození; rodné číslo; státní občanství; adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování.
 

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – matrika, přízemí
Telefon: 474 637 117 až 120
E-mail: matrika@chomutov.cz

Co s sebou potřebuji?

  • rodný list,
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem),
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem),
  • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera,
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předloženého matričního dokladu,
  • plná moc s úředně ověřeným podpisem vyřizuje-li žádost zmocněnec.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. 
 

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 500 Kč.