Přejít k hlavnímu obsahu

Vydání úmrtního listu

vydá matrika v místě, kde nastalo úmrtí

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – matrika, přízemí
Telefon: 474 637 117 až 120
E-mail: matrika@chomutov-mesto.cz

Co s sebou potřebuji?

Úmrtní list se vydá členům rodiny, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům nebo osobě, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu.

K vydání úmrtního listu se předkládá:

  • občanský průkaz zemřelého, cestovní pas,
  • rodný list zemřelého, popř. oddací list, rozvodová listina, úmrtní list manžela(ky), pokud zemřelý byl vdovec či vdova,
  • doklad o tom, kdo je vypravitelem pohřbu (faktura o zaplacení pohřbu),
  • na matrice lze odevzdat po zemřelém řidičský průkaz, průkaz pojištěnce.

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.