Přejít k hlavnímu obsahu

Vydání rodného listu

Doklad vydává matriční úřad v místě narození dítěte.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – matrika, přízemí
Telefon: 474 637 117 až 120
E-mail: matrika@chomutov.cz

Co s sebou potřebuji?

Pokud je matka dítěte vdaná, předloží:

 • oddací list, občanský průkaz, nebo cestovní pas, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení není patrný z oddacího listu rodičů dítěte.

Pokud je matka dítěte svobodná a otec dítěte není znám, předkládá:

 • prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • rodný list,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá,
 • občanský průkaz, nebo cestovní pas, nebo průkaz povolení k pobytu pro cizince,

Pokud je matka dítěte svobodná a otec dítěte bude určovat otcovství k dosud nenarozenému, popřípadě narozenému dítěti, předkládá:

 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • rodný list matky a otce dítěte,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
 • občanský průkaz, nebo cestovní pas, nebo průkaz povolení k pobytu cizince,
 • těhotenský průkaz u nenarozeného dítěte.

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.