Přejít k hlavnímu obsahu

Vydání prvního řidičského průkazu (po absolvování autoškoly)

Tiskopis žádosti o vydání řidičského průkazu nelze kopírovat ani využít elektronickou formu podání. Žádost se nepodává na úředním tiskopisu (úředník vytiskne žádost se všemi potřebnými údaji a občan pouze potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost).

Vyhotovení dokladu – do 20 kalendářních dnů.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor dopravních a správních činností, evidence řidičů, 3. patro
Telefon: 474 637 282, 289, 267, 252
E-mail: ridici@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

  • doklad totožnosti
  • potvrzení o absolvování autoškoly
  • zdravotní posudek
  • doklad o zaplacení správního poplatku

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 200 Kč.