Přejít k hlavnímu obsahu

Vydání občanského průkazu za ztracený, odcizený, poškozený, zničený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Kdo žádá?

žádá občan starší 15 let

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – občanské průkazy, přízemí
Telefon: 474 637 115, 116, 159, 169
E-mail: op@chomutov.cz

Co s sebou potřebuji?

  • občanský průkaz (při poškození nebo zrušení údaje o místu trvalého pobytu),
  • doklad k prokázání totožnosti (např. rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz),
  • potvrzení o občanském průkazu, pokud bylo občanovi vydáno,
  • žádost se nepodává na úředním tiskopisu (úředník vytiskne žádost se všemi potřebnými údaji a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost),
  • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje úředník.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 100 Kč. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu - bez správního poplatku.