Přejít k hlavnímu obsahu

Vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin

Kdo žádá?

 

  • žádá jeho zákonný zástupce (rodič)

 

místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyřadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíse před úředníkem.

 

 

 

 

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – občanské průkazy, přízemí
Telefon: 474 637 115, 116, 159, 169
E-mail: op@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

 

  • rodný list dítěte (dítě s sebou),
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • žádost se nepodává na úředním tiskopisu (úředník vytiskne žádost se všemi potřebnými údaji a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost),
  • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje úředník,
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek:

za občanský průkaz do 5 pracovních dnů
-při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 300,- Kč
-při podání a převzetí na Magistrátu města Chomutova (ORP) 300,- Kč
-při podání na Magistrátu města Chomutova (ORP) 200,- Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána na Magistrátu města Chomutova 100,- Kč

za občanský průkaz do 24 hodin
-při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 500,- Kč
-při podání na Magistrátu města Chomutova (ORP) 250,- Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána na Magistrátu města Chomutova (ORP) 250,- Kč