Přejít k hlavnímu obsahu

Vydání duplikátů dokladů - rodný, oddací, úmrtní list

vyřizuje matrika v místě, kde nastala matriční událost (kde se občan narodil, uzavřel manželství či zemřel).

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – matrika, přízemí
Telefon: 474 637 117 až 120
E-mail: matrika@chomutov.cz

Co s sebou potřebuji?

  • občanský průkaz, nebo občanský průkaz zákonného zástupce, nebo cestovní pas

Komu může matriční úřad vydat doklad?

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům (za člena rodiny se považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci),
  • úmrtní list lze vydat i fyzické osobě, která prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti a nebo osobě, která je vypravitelem pohřbu,
  • je-li žádost o vydání matričního dokladu podána prostřednictvím zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 100 Kč.