Přejít k hlavnímu obsahu

Vydání cestovního dokladu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin

Kdo žádá?

žádá občan starší 15 let

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – cestovní doklady, přízemí
Telefon: 474 637 163, 161, 165
E-mail: cd@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

  • občanský průkaz,
  • do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem, ten lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost,
  • žádost se nepodává na úředním tiskopisu. Úředník vytiskne žádost se všemi potřebnými údaji a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.
  • nepřikládá se fotografie. Fotografii pořizuje úředník.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek za cestovní pas do 5 pracovních dnů:
- při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra 3000,- Kč
- při podání a převzetí na Magistrátu města Chomutova (ORP) 3000,- Kč
- při podání na Magistrátu města Chomutova (ORP) 2000,- Kč a převzetí na Ministerstvu vnitra 1000,- Kč

Správní poplatek za cestovní pas do 24 hodin:
- při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra 6000,- Kč
- při podání na Magistrátu města Chomutova (ORP) 4000,- Kč a převzetí na Ministerstvu vnitra 2000,- Kč