Přejít k hlavnímu obsahu

Provedení změn v registru vozidel (občan i podnikatel)

Žádost o změny, např. trvalého pobytu, barvy vozu, zapsání tažného zařízení, přihlášení LPG, dále dočasné/trvalé vyřazení vozidla z provozu.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor dopravních a správních činností, registr vozidel, 3. patro
Telefon: 474 637 278, 277, 279
E-mail: vozidla@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Jako občan:

  • doklad totožnosti,
  • doklady k vozidlu (velký a malý technický průkaz),
  • dále např. typový list k tažnému zařízení, doklad o ekologické likvidaci vozidla.

Jako podnikatel:

  • doklad totožnosti,
  • u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie - pouze k nahlédnutí),
  • u OSVČ živnostenský list (originál nebo ověřená kopie - pouze k nahlédnutí),
  • doklady k vozidlu (velký a malý technický průkaz),
  • dále např. typový list k tažnému zařízení, doklad o ekologické likvidaci vozidla.

Žádosti se vyřizují přímo na přepážce magistrátu, lze je nalézt na Portálu občana.

V případě zastupování jinou osobou musí být přiložena plná moc.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek od 50 Kč.