Přejít k hlavnímu obsahu

Provedení změn v registru vozidel (občan i podnikatel)

Žádost o změny, např. trvalého pobytu, barvy vozu, zapsání tažného zařízení, přihlášení LPG, vyřazení/zánik vozidla z provozu.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor dopravních a správních činností, registr vozidel, 3. patro
Telefon: 474 637 278, 279, 318
E-mail: vozidla@chomutov.cz
Poznámka:

Další informace lze získat ZDE: https://pruvodce.gov.cz/porizeni-vozidla

Co s sebou potřebuji?

Jako občan:

  • doklad totožnosti,
  • doklady k vozidlu, osvědčení o registraci, technický průkaz, pokud byl vydán,
  • dále např. typový list k tažnému zařízení, příloha LPG

Jako podnikatel:

  • doklad totožnosti,
  • u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie - pouze k nahlédnutí),
  • u OSVČ živnostenský list (originál nebo ověřená kopie - pouze k nahlédnutí),
  • doklady k vozidlu, osvědčení o registraci, technický průkaz, pokud byl vydán,
  • dále např. typový list k tažnému zařízení, příloha LPG

Žádosti se vyřizují přímo na přepážce magistrátu nebo lze podat elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy.

V případě zastupování jinou osobou musí být přiložena plná moc.

Kolik za to zaplatím?

Sazebník správních poplatků - Registr vozidel (platný od 02.04.2024).