Přejít k hlavnímu obsahu

Přerušení a pokračování v provozování činnosti

Podnikatel je oprávněn oznámit přerušení provozování živnosti. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.

Formulář s podnikatelem vyplní pracovnice na přepážce, oznámení lze provést u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (osobně, poštou, do datové schránky nebo prostřednictvím Czech POINT).

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, ODaSČ - oddělení obecní živnostenský úřad, úsek registrační – přízemí (vpravo)
Telefon: 474 637 984 – 986, 979
E-mail: podnikani@chomutov-mesto.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

platný průkaz totožnosti.

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.