Přejít k hlavnímu obsahu

Povolení ke kácení dřevin

Kdy se žádá?

Povolení ke kácení dřevin se vyžaduje zpravidla pro stromy o obvodu kmene nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé dřevinné porosty nad celkovou plochu 40 m2. Výše uvedené neplatí a o povolení se nežádá, pokud se jedná ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Kdo žádá?

Žádost o kácení podává pouze vlastník pozemku, na němž předmětné dřeviny rostou, nebo nájemce či jiný uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104/1, Chomutov, úsek životního prostředí, 2. patro
Telefon: 474 637 936, 946,
E-mail: stromy@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Žádost musí obsahovat:

  • jméno a adresu žadatele,
  • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
  • specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí nebo výměru souvislé plochy dřevin,
  • zdůvodnění žádosti.

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku. Zpoplatněno je případné místní šetření na místě samém a to částkou 500 Kč za každou započatou hodinu takového místního šetření.download/_/m-om-zszp-formulare-zp/zadost-o-povoleni-pokaceni-drevin-rostoucich-mimo-les---8-odst.-1.doc