Přejít k hlavnímu obsahu

Poplatek ze psů

  • přihlášení psa do 15 dní od nabytí (poplatku podléhá pes starší 3 měsíců),
  • odhlášení psa do 15 dní, ode dne jeho úhynu, přestěhování majitele, změně majitele apod.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor ekonomiky, 2. patro
Telefon: 474 637 283
E-mail: pes@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Přihlášení: občanský průkaz + přihlášku k místnímu poplatku ze psů (dostupná i na místě).

Při přihlášení je majiteli vydána evidenční známka.

Odhlášení: občanský průkaz + doklad z veterinární kliniky v případě úhynu nebo čestné prohlášení či darovací smlouva při změně majitele.

Kolik za to zaplatím?

Samotný úkon přihlášení psa nebo ukončení poplatkové povinnosti není zpoplatněn (správní poplatek se nevybírá).

Související poplatky:

Po dobu držení psa je chovatel povinen hradit místní poplatek – roční sazba:

  • bytový dům 1 500 Kč,
  • rodinný dům a zahrada 500 Kč,
  • důchodce 200 Kč,
  • pes sloužící k podnikání 1 500 Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je základní poplatek navýšen o 50 %,
  • pes převzatý z útulku zřizovaného městem Chomutov – zdarma (týká se pouze prvního převzatého psa).

Trvá-li poplatková povinnost pouze část roku, stanoví se poplatek alikvotní výší odpovídající 1/12 za každý započatý měsíc.