Přejít k hlavnímu obsahu

Poplatek za komunální odpady

  • registrace k poplatku do 15 dní od přistěhování, narození,
  • odhlášení z poplatku do 15 dní ode dne, kdy došlo ke změně rozhodné pro stanovení poplatku – odstěhování poplatníka (zajišťuje obec, do které se stěhujete), oznámení úmrtí poplatníka (zajišťuje rodina),
  • nárokování osvobození – do 15 dní ode dne vzniku nároku.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor ekonomiky, 2. patro
Telefon: 474 637 237, 253, 257
E-mail: odpady@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

K přihlášení

  • občanský průkaz
  • volitelně: doklad o přidělení SIPO

K odhlášení

  • občanský průkaz
  • údaje o odhlašované osobě (jméno, příjmení, datum narození)

Osvobození

  • občanský průkaz
  • doklad prokazující nárok na poskytnutí osvobození (např. průkaz ZTP/P, rozhodnutí soudu o umístění v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, potvrzení o studiu)

Kolik za to zaplatím?

Pro roky 2022 a 2023 je sazba poplatku za 1 osobu a kalendářní rok stanovena na 800 Kč.