Přejít k hlavnímu obsahu

Podání stížnosti, podnětu, petice

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, podatelna, v přízemí
Telefon: 474 637 448, 449, 450
E-mail: podatelna@chomutov.cz
Poznámka:

Osobní podání: radnice na nám. 1. máje 1, Chomutov, interní audit

Co s sebou potřebuji?

Stížnost (podnět) může podat každý občan města Chomutova, který dosáhl věku 18 let.

Podání stížnosti (podnětu) nemá předepsané náležitosti. Je dobré přiložit k písemné stížnosti nebo donést k osobnímu jednání doklady, které doloží tvrzené skutečnosti.

Petice musí být písemná a splňovat náležitosti dané zákonem. Musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Petiční archy musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.