Přejít k hlavnímu obsahu

Oznámení změn údajů podnikatelem

Podnikatel je povinen obecnímu živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a jako náležitosti žádosti o koncesi, do 15 dnů. Dále je povinen předem oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (neplatí pro automaty a mobilní provozovny).

Podnikatel není povinen oznamovat změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel.

Formulář s podnikatelem vyplní pracovnice na přepážce, oznámit změnu lze u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (osobně, poštou, do datové schránky nebo prostřednictvím Czech POINT).

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, ODaSČ - oddělení obecní živnostenský úřad, úsek registrační – přízemí (vpravo)
Telefon: 474 637 984 – 986, 979
E-mail: podnikani@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

  • platný průkaz totožnosti,
  • doklady prokazující danou změnu (například při oznámení změny sídla je podnikatel povinen předložit doklad pro užívání prostor, v nichž má sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny. K tomu postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním souhlasí).

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 100 nebo 500 Kč podle typu oznamované změny.

Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně nepodléhá správnímu poplatku.