Přejít k hlavnímu obsahu

Oznámení k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev

Oznámení se podává dle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a dle § 7 odst. 1 a § 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Chovatel včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev. Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, oznamuje chovatel včel písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

Kdo žádá?

Oznámení podává fyzická nebo právnická osoba, která je chovatelem včel místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, úsek životního prostředí, 2. patro
Telefon: 474 637 936
E-mail: v.hajkoova@chomutov-mesto.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Žádost musí obsahovat jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště.

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.
https://www.chomutov-mesto.cz/iPoint/
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/m-om-zszp-formulare-zp/oznameni-k-umist-ni-trvalych-a-prechodnych-stanovist-vcelstev.docx