Přejít k hlavnímu obsahu

Ohlášení živnosti (fyzická i právnická osoba)

Formulář s ohlašovatelem vyplní pracovnice na přepážce, ohlásit živnost lze u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (osobně, poštou, do datové schránky nebo prostřednictvím Czech POINT).

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, ODaSČ - oddělení obecní živnostenský úřad, úsek registrační – přízemí (vpravo)
Telefon: 474 637 984 až 986, 979
E-mail: podnikani@chomutov.cz
Poznámka:

Co s sebou potřebuji?

Fyzická osoba

 • platný průkaz totožnosti,
 • doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
 • doklad pro užívání prostor, v nichž má místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem),
 • doklad o zaplacení správního poplatku (lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou).

Právnická osoba

 • platný průkaz totožnosti osoby jednající jménem právnické osoby,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
 • doklad o založení, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden,
 • doklad pro užívání prostor, v nichž má sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem),
 • doklad o zaplacení správního poplatku (lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou).

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek:

 • 1 000 Kč při vstupu do živnostenského podnikání,
 • 500 Kč za další ohlášení živnosti.