Přejít k hlavnímu obsahu

Rozpočtová opatření

Přehled rozpočtových opatření

V této podsekci jsou v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna rozpočtová opatření schválená orgány města Chomutova, a to do 30 dnů ode dne jejich schválení.

 

Vysvětlení jednotlivých položek a paragrafů rozpočtové skladby lze dohledat ve vyhlášce o rozpočtové skladbě.

Rozpočtová opatření 2022