Přejít k hlavnímu obsahu

Odbor dopravních a správních činností

Odbor dopravních a správních činností vykonává přenesenou působnost magistrátu a je členěn do tří oddělení, která zajišťují činnosti v oblasti dopravních, přestupkových a správních agend. V náplni odboru je zároveň státní odborný dozor nad provozem autoškol a stanic měření emisí.

K Vašemu komfortnímu odbavení a vyřízení požadavků u přepážkových pracovišť (agenda Registr vozidel a řidičů, Občanské a Cestovní doklady, Evidence obyvatel a Matrika) využijte rezervačního systému k e-objednání ve Vámi preferovaném termínu a čase.

ODaSČ


 
!  Postup při odbavování občanů a klientů:
  1. První jsou odbaveni občané objednaní v online rezervačním systému rezervace.chomutov.cz.
  2. Následně jsou odbaveni smluvní partneři (klienti) - platí jen v úterý pouze pro registr vozidel.
  3. Průběžně jsou odbavováni občané, kteří nemají vytvořenou rezervaci v online rezervačním systému (rezervace.chomutov).

Kontakty

Oddělení přestupkových agend

Oddělení správních činností